De ulike ordene i tennis

Det er en del ord i tennis som blir brukt, som er ganske eksklusive til sporten, og som man ikke ser altfor mye brukt i andre idretter. Det er interessant i seg selv og gir tennis en slags følelse av å være litt annerledes. Selve ordet tennis kommer fra det franske ordet tenez, som er flertall for tenir, som betyr hold, motta eller ta, som egentlig signaliserer til motstanderen fra den som server om at skal serve. Det er ganske enkelt, men også elegant føler vi, og en interessant og nøyaktig beskrivelse av sporten i seg selv. Litt det samme som fotball beskriver ganske godt sporten, så gjør faktisk også ordet tennis det.

Ordet racket kommer fra det arabiske rakhat, noe som betyr håndflaten, som også er ganske beskrivende for racketen, selv om den kanskje ikke er like rund og dyp i formen. Deuce kommer også fra fransk, og er ganske enkelt á deux le jeu som betyr at “begge har spillet”, altså at det er uavgjort og at det er like stor sjanse for begge to å vinne. Hadde disse ordene hatt engelsk opprinnelse så ville det vært mye mer forståelig, men når man ser det slik så virker det jo faktisk ganske fornuftig sånn også.

Det kanskje mest kreative av ord er bruke av ordet Love, som beskriver null. Som oftest sier man at det kommer fra ordet l’oeuf, som er det franske ordet for egg, som jo ligner på en null. Igjen, det virker fornuftig og enkelt, fordi det er vanskelig å finne noen grunnleggende forståelse av det på engelsk. Tennis er jo ikke oppfunnet av amerikanerne, og med tanke på terminologien som blir brukt så er det mer sannsynlig at det er noe som har kommet fra Frankrike. Uansett så er det utrolig interessant og forteller oss mye om tennis.